Zasady wyceniania środków trwałych

25.03.2017, godzina 20:42

Wycena środka trwałego

Wszystkie środki trwałe, które zostają przez kogoś przyjęcie i z których biznesmen lub firma zaczyna korzystać muszą być ujęte w księgach rachunkowych. To do nich powinny trafić z wartością określającą ich wartość początkową. Zwykle jest nią albo koszt wytworzenia środka albo cena jego nabycia. Podatnicy muszą jednak pamiętać o tym, że %link1% może nieustannie się zmieniać, wraz z czasem upływającym od momentu jego zdobycia czy zakupienia. Od jego wartości początkowej należy bowiem dokonywać specjalnych odpisów amortyzacyjnych albo odpisów umorzeniowych. Mogą one dość istotnie zmieniać wycenę każdego środka trwałego w dniu bilansowym.

Zasady wyceny określone w ustawie

Jednakże nie tylko w dzień bilansowy organizacje są zmuszone wyceniać swoje środki trwałe. Mówią o tym bowiem pewne zasady, które określa i skupia ustawa o rachunkowości. To ona ustaliła, że części majątku powinny być wyceniane na podstawie ich ceny nabycia, kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej. Wyznaczona w ten sposób wartość musi być następnie pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz odpisy amortyzacyjne i odpisy związane z utratą wartości. Czasami jednak Wycena środka trwałego praktycznie nie jest możliwa, jeżeli np. taki środek ktoś przyjął na drodze spadku albo darowizny. W takich przypadkach wykorzystuje się cenę sprzedaży podobnego do niego środka albo nawet identycznego przedmiotu, która staje się równocześnie jego wartością.

dobra Wycena środka trwałego

Inną metodą wyceniania środków trwałych jest stosowanie wyceny godzinowej. Nie zawsze można to jednak zastosować, ponieważ robi się to jedynie wtedy, kiedy środek został uzyskany na drodze nieodpłatnej. Wyceniając więc środki trwały w dnu bilansowym nie wolno zastosować wartości godzinowej, gdyż nawet nie miałoby to sensu. Oczywiście dla początkującego biznesmena nawet ta podstawowa i teoretycznie najprostsza wycena środka trwałego będzie odrobinę skomplikowana, ale szybko wejdzie mu ona w krew i w dniach bilansowych zacznie on ją wykonywać błyskawicznie.